Υγεία & Ασφάλεια

Η Αρχή Υγείας και Ασφάλειας είναι το εθνικό σώμα στην Ιρλανδία που φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα: www.hsa.ie


Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Αν είστε υπήκοος χώρας μέλους της Ε.Ε. / ΕΟΧ ή της Ελβετίας, και ταξιδεύετε ή διαμένετε στην Ιρλανδία έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν διαμονή και θεραπεία σε δημόσιες κλίνες της Υπηρεσίας Υγείας (HSE) και σε εθελοντικά νοσοκομεία σε περίπτωση που αρρωστήσετε ή έχετε κάποιο ατύχημα. (Ωστόσο πρέπει πρώτα να επισκευτείτε ένα γιατρό (GP λέγεται στην Ιρλανδία general practitioner) όπου και θα πληρώσετε περίπου 60€ επίσκεψη και μετά ο γιατρός θα σας παραπέμψει στο Νοσοκομείο άν χρειάζετε, αν πάτε μόνος σας στο νοσοκομείο θα πρέπει να πληρώσετε περίπου 100€ για να σας εξετάσουν)

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Υγείας σας διευκολύνει ώστε να λάβετε ιατρική φροντίδα γρήγορα και εύκολα. Η κάρτα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι συμμετέχετε σε πρόγραμμα ιατρικής ασφάλισης που διοικείται από άλλο κράτος στην Ε.Ε. / ΕΟΧ ή από την Ελβετία.

Οι υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία είναι επίσης δωρεάν, αλλά μερικά άτομα θα πρέπει να πληρώσουν ένα αρχικό κόστος αν δεν τους έχει παραπέμψει κάποιος Ιατρός (Παθολόγος). Αν είστε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή σε ιδιωτική κλίνη σε δημόσιο νοσοκομείο, θα πρέπει να πληρώσετε εσείς για την διαμονή και την θεραπεία. Η ιδιωτική ασφάλεια υγείας σας μπορεί να καλύψει κάποια ή όλα τα κόστη.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις νοσοκομειακές υπηρεσίες στην Ιρλανδία κοιτάξτε το www.citizensinformation.ie

Ατύχημα και Επείγον Περιστατικό / Θύμα ατυχήματος

Τα περισσότερα γενικά νοσοκομεία και μερικά εξειδικευμένα, έχουν τμήματα για επείγοντα περιστατικά ή θύματα ατυχημάτων στα οποία οι ασθενείς μπορούν να εισαχθούν χωρίς το παραπεμπτικό κάποιου παθολόγου. Αν δεχτείτε περίθαλψη χωρίς παραπεμπτικό από παθολόγο, μπορεί να χρεωθείτε με e100.*1 Ωστόσο, αν χρειαστεί να επιστρέψετε για περαιτέρω επισκέψεις λόγω της ίδιας ασθένειας ή ατυχήματος, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε ξανά.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη – κάρτες υγείας

Μια κάρτα υγείας εκδίδεται από την Υπηρεσία Υγείας (HSE) στην Ιρλανδία και επιτρέπει στον κάτοχό της να λαμβάνει ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες δωρεάν. Αν το εισόδημά σας είναι κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο, μπορεί να δικαιούστε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (μια Κάρτα Υγείας). Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε στο τοπικό ανώτερο γραφείο Υπηρεσιών Υγείας. Αν σας εκδοθεί μια κάρτα υγείας, συνήθως καλύπτεται με αυτή εσείς, η/ο εξαρτώμενη/ος σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα. Λεπτομέρειες για το τοπικό γραφείο Υπηρεσιών Υγείας μπορούν να βρεθούν και στον τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο ή στην ιστοσελίδα www.hse.ie

Ιδιωτική ασφάλεια υγείας

Υπάρχει ένας αριθμός από διάφορους παροχείς ιδιωτικής ασφάλειας υγείας στην Ιρλανδία. Εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας υγείας: