Εκλογές Ελληνικής Κοινότητας Ιρλανδίας 2018

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ελληνικής Κοινότητας, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9  Δεκεμβρίου και ώρα 2 μ.μ. στο
Guinness Enterprise Center,
Taylor’s Lane, Ushers,
Dublin 8
Ireland

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα έχει ως εξής:

  1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης : Πρόεδρο, Γραμματέα  και ένα Μέλος
  1.  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδοχή των πρακτικών
  1. Έκθεση του ταμία και αποδοχή της έκθεσης
  1. Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  1. Διάφορα θέματα

Η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία καθώς και τα δύο Μέλη του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας.
Δικαίωμα ψήφου έχουν: