Δικαιώματα στην Εργασία

 

Εργασιακά Δικαιώματα

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοί τους λαμβάνουν κάποια βασικά εργασιακά δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα διέπονται από λεπτομερή εργατική νομοθεσία. Μην περιμένετε όμως ασφάλιση όπως είναι στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία δεν υποχρεούτε ο εργοδότης να ασφαλήει τον εργαζόμενο.

Η Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων (WRC) ιδρύθηκε την 1η Οκτωβρίου 2015 για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα εργασιακά δικαιώματα μέσω υπηρεσιών παρακολούθησης, επιθεώρησης και δίωξης. Η WRC καλύπτει πολλές πτυχές των εργασιακών δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των Όρων Εργασίας, των Μισθών, των Διακοπών, των Απολύσεων λόγω κατάργησης της θέσης, των Απολύσεων, των Ειδοποιητηρίων για Απόλυση, των Αποσπασμένων εργαζομένων και όσων έρχονται να εργαστούν στην Ιρλανδία.. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συνδεθείτε στο www.workplacerelations.ie

Από την 1η Ιουλίου 2011 ο κατώτατος μισθός είναι € 8,65 ανά ώρα. updated

Από την 1η Ιανουαρίου του 2018 ο κατώτατος μισθός είναι 9,55€ ανά ώρα

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από καιρό σε καιρό. Λεπτομέρειες σχετικά με τους τρέχοντες ελάχιστους μισθούς είναι πάντα στη διάθεσή σας από την Εξυπηρέτηση Πελατών των Σχέσεων στο Χώρο Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Επιχειρήσεων και Καινοτομίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συνδεθείτε στο www.workplacerelations.ie.

Ορισμένοι τομείς της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της τροφοδοσίας, των συμβολαίων καθαρισμού , των κατασκευών, των ηλεκτρολόγων, των ξενοδοχείων (εκτός της πόλης του Δουβλίνου, του Dun Laoghaire, της πόλης του Cork ), το λιανικό εμπόριο τροφίμων και των υπηρεσιών ασφάλειας που καλύπτονται από νομικά δεσμευτικές Συμβάσεις / Εντολές που καθορίζουν τα όρια του κατώτατου μισθού, μπορεί και να υπερβαίνουν τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό. Λεπτομερείς πληροφορίες και αντίγραφα αυτών των Συμφωνιών / Εντολών είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος από την  Εξυπηρέτηση Πελατών των Σχέσεων στο Χώρο Εργασίας στο www.workplacerelations.ie


Σύμβαση Εργασίας

Ο Νόμος για τους Όρους Εργασίας (Ενημέρωση) του 1994, απαιτεί από τους εργοδότες να παρέχουν στους εργαζόμενους μια γραπτή δήλωση που αναγράφει συγκεκριμένα στοιχεία των όρων εργασίας που παρέχουν οι εργοδότες. Η γραπτή δήλωση θα πρέπει να περιέχει στοιχεία για:των όρων απασχόλησης σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση του εργοδότη

 •  του τόπου εργασίας
 • του τίτλου της δουλειάς / της φύσης της εργασίας
 • της ημερομηνίας έναρξης της απασχόλησης
 • της αναμενόμενης διάρκειας της σύμβασης (εάν είναι προσωρινή σύμβαση) ή την ημερομηνία
  κατά την οποία η σύμβαση θα λήξει (εάν είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου)
 • του ποσού ή της μεθόδου υπολογισμού του μισθού
 • των διαστημάτων που θα μεσολαβούν από τη μία πληρωμή στην άλλη
 • των ωρών εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών)
 • των θεσμοθετημένων περιόδων ανάπαυσης και των δικαιωμάτων σε διαλλείματα ξεκούρασης
 • της άδειας μετ’ αποδοχών
 • της ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή τραυματισμού
 • των επιδομάτων και συνταξιοδοτικών συστημάτων
 • των δικαιωμάτων στην έγκαιρη ειδοποίηση πριν τον τερματισμό της εργασίας, των συλλογικών
  συμβάσεων

Οι παραπάνω Νόμοι δεν εφαρμόζονται για ένα άτομο που βρίσκεται υπό τη συνεχή υπηρεσία του εργοδότη του για λιγότερο από 1 μήνα. Η γραπτή δήλωση με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παρασχεθεί από τον εργοδότη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της εργασίας.

Σωματεία Εργαζομένων

Η συμμετοχή σε ένα Σωματείο Εργαζομένων είναι εθελοντική.  Σύμφωνα με τον ιρλανδικό εργασιακό νόμο, έχετε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους Ιρλανδούς εργαζόμενους.  Ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία της Ιρλανδίας, το SIPTU, έχει ιδρύσει παράρτημα για τους εργαζόμενους που προέρχονται από το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το SIPTU στο Lo. Καλέστε 1890 747 881 ή αποστείλατε e-mail στο organising@siptu.ie ή μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.siptu.ie