Αναζήτηση Εργασίας

Έυρεση Εργασίας

Πριν να αναχωρήσετε για την Ιρλανδία θα πρέπει πρώτα να αναζητήσετε ιρλανδικές ευκαιρίες
απασχόλησης και να ζητήσετε, πριν από την αναχώρησή σας, συμβουλές και πληροφορίες από τους
Συμβούλους EURES στη χώρα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στα κατά τόπους Γραφεία
του Δημόσιου Οργανισμού Απασχόλησης (επίσης δείτε στο δικτυακό τόπο www.eures.europa.eu για
στοιχεία επικοινωνίας των Συμβούλων EURES).
Κατά την άφιξή σας, ένα από τα πρώτα σημεία επαφής για βοήθεια στην εξασφάλιση της απασχόλησης
και άλλων πληροφοριών για την Ιρλανδία θα πρέπει να είναι ένα τοπικό γραφείο Intreo˙ αυτά βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ιρλανδία. Οι υπήκοοι του ΕΟΧ έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιρλανδικού οργανισμού απασχόλησης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας στην Ιρλανδία μέσω οποιουδήποτε Γραφείου Intreo και/ή τον ιστότοπο του Εργασία στην Ιρλανδία: www.jobsireland.ie
Η Intreo, μία νέα υπηρεσία από το Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας, είναι ένα ενιαίο σημείο επαφής
για όλες τις εργασιακές και εισοδηματικές ενισχύσεις. Η Intreo παρέχει μία εξατομικευμένη υπηρεσία,
βασιζόμενη στις προσωπικές σας ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας: συμβουλές για ευκαιρίες
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσωπικής ανάπτυξης, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας καθώς και
πληροφορίες για, και πρόσβαση στις διάφορες εισοδηματικές μας ενισχύσεις. Επίσης, σε όλα τα
γραφεία σε όλη την επικράτεια υπάρχουν διαθέσιμες διευκολύνσεις για διερμηνεία. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε το: www.intreo.ie

Οι πολίτες των κρατών Μελών της ΕΕ / ΕΟΖ και την Ελβετία δικαιούται να εγγραφούν για  απασχόληση  στο  Γραφείο Υπηρεσιών Εργασίας / Intreo Centre και μπορούν να επωφεληθούν από την καθοδήγηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πληροφορίες για θέσεις εργασίας μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της Jobs Ireland στο www.jobsireland.ie ή καλώντας 1890 800 024. Διευκολύνσεις διερμηνείας παρέχονται σε όλα τα Γραφεία Υπηρεσιών Εργασίας σε εθνικό επίπεδο.


Ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας

Τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας δεν μπορούν να χρεώνουν όσους αναζητούν εργασία για την βασική υπηρεσία της εγγραφής στις βάσεις δεδομένων τους. Όλες οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν άδεια από το Υπουργείο Εργασίας, Επιχειρήσεων και Καινοτομίας. Ο κατάλογος των εξουσιοδοτημένων οργανισμών απασχόλησης είναι διαθέσιμος από τον Τμήμα Αδειοδότησης Οργανισμών Εργασίας του Υπουργείου. Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε σε το www.workplacerelations.ie/en/information/employmentagencylicencing/

Τα ιδιωτικά γραφεία είναι επίσης καταχωρημένα κάτω από τα “Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας” στο Τηλεφωνικό Κατάλογο Golden Pages, ή συνδεθείτε στο www.goldenpages.ie. Είναι επίσης διαθέσιμες μέσω της Ένωσης Οργανισμών Εργασίας  – The National Recruitment Federation στο www.nrf.ie

Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τα νομικά δικαιώματα στην εργασία σας επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εργασίας, Επιχειρήσεων και Καινοτομίας στο +353 59 917 8990 ή συνδεθείτε στο www.enterprise.gov.ie. Βλ. επίσης το  Δικαιώματα στην Εργασία στην επόμενη σελίδα.


Μερικοί γνωστοί σύνδεσμοι για να ψάξετε για εργασία:

https://ie.indeed.com/

https://www.monster.ie/

https://www.jobs.ie/

http://www.toplanguagejobs.ie/

https://www.irishjobs.ie/

https://www.irishjobs.ie/agencies λίστα με όλα τα γραφεία εύρεσηςεργασίας

https://www.jobsireland.ie/

και φυσικά το google.ie είναι πάντα ο καλύτερος σας φίλος