Σχετικά με το Σχολείο μας

To Ελληνικό Σχολείο Ιρλανδίας είναι η κύρια εκπαιδευτική δραστηριότητα της Ελληνικής Κοινότητας Ιρλανδίας (ΕΚΙ) από το 2003.

Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ΕΚΙ (συνδρομές μελών – συμμετοχές) και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (απόσπαση εκπαιδευτικού, βιβλία).

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού με φορέα την Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας to 2003 με την αποστολή του πρώτου αποσπασμένου εκπαιδευτικού από την Ελλάδα και με την τελευταία απόφαση Φ816.41/903/146237/Ζ1 στις 21-11-2012.

Ως φυσική συνέχεια του τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ήρθε η ίδρυση του Εξεταστικού Κέντρου για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) με διοργανωτή την Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας. Περισσότερες πληροφορίες για το ΚΕΓ μπορείτε να βρείτε εδώ http://www.greek-language.gr/certification/index.html

Τμήματα

 • Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού – Ελληνομάθεια
 • Τμήμα Αρχαίων και Νέων Ελληνικών (Modern and ancient Greek) for the Junior και Leaving Certificate
 • Τμήματα Ενηλίκων Νέων Ελληνικών
 • Τμήματα για δίγλωσσες οικογένειες
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού – Ελληνομάθεια

Το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ Ιρλανδίας)  λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά του Ε.ΔΙΑ.ΜΕ. Βλέπε: http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?id=23,65,0,0,1,0

Το ΤΕΓ Ιρλανδίας είναι υπό την εποπτεία του Γραφείου Εκπαίδευσης της Ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο. Βλέπε:  www.hellenic-education.org.uk

Στο ΤΕΓ η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας διαρκεί 10 έως 12 χρόνια και οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο γνώσης ελληνικών.

Τί είναι το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και πολιτισμού  (ΤΕΓ)

Μια από τις μορφές οργάνωσης της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, την οποία έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), είναι ο θεσμός των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ). Τα ΤΕΓ είναι εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν συνήθως τα απογεύματα και τα σαββατοκύριακα και απευθύνονται τόσο σε ανήλικους μαθητές ελληνικής, κυπριακής και οποιασδήποτε άλλης καταγωγής οι οποίοι παρακολουθούν το υποχρεωτικό πρόγραμμα στα πρωινά σχολεία του κράτους υποδοχής στην αντίστοιχη γλώσσα της εκάστοτε χώρας όσο και σε ενήλικους και αλλόγλωσσους μαθητές διαφορετικής εθνικότητας που επιθυμούν να μάθουν την Ελληνική γλώσσα. Είναι σχολεία της μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία δεν παρέχουν επίσημους τίτλους σπουδών, αλλά οι μαθητές τους μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ελληνομάθειας και να πιστοποιήσουν την γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Το ΤΕΓ Ιρλανδίας οργανώνεται από την Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας, με τη στήριξη του ελληνικού κράτους, με σκοπό τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού τόσο στις νεότερες γενιές της ομογένειας και τους φίλους τους όσο και στους ενήλικες που θέλουν να μάθουν την Ελληνική γλώσσα. Στο ΤΕΓ Ιρλανδίας η Ελληνική Γλώσσα διδάσκεται περισσότερο ως δεύτερη/ξένη γλώσσα και λιγότερο ως μητρική γλώσσα.

Τμήμα Αρχαίων και Νέων Ελληνικών (Modern Greek) Junior και Leaving Cert

To Ελληνικό Σχολείο Ιρλανδίας οργανώνει τμήματα προετοιμασίας Αρχαίων και Νέων Ελληνικών προσαρμοσμένα στο Ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Τμήμα Αρχαίων Ελληνικών

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών είναι ένα από τα θέματα του Classic Curriculum  για Junior Certificate JCSP. Στόχος του τμήματος είναι η προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις του Ιρλανδικού Υπουργείου Παιδείας. Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών διδάσκεται από τον κο Paddy Sammon.

 

Modern Greek for the Leaving Certificate

Το Τμήμα Νέων Ελληνικών προετοιμάζει τους μαθητές για την συμμετοχή τους στις εισαγωγικές  εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Leaving Certificate. Το μάθημα είναι εβδομαδιαίο και έχει διάρκεια  2 ωρών και το διδάσκει η φιλόλογος.

Τμήματα Ενηλίκων Νέων Ελληνικών

Τα τμήματα ενηλίκων απευθύνονται σε όλους όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με την Ελληνική γλώσσα, και υπάρχουν 3 επίπεδα, εντάσσονται στο πλαίσιο του ΤΕΓ και διδάσκει Έλληνας εκπαιδευτικός αποσταλμένος από του Ελληνικό υπουργειο παιδείας. Οι μαθητές εάν θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ελληνομάθειας. Πέρα από τα τμήματα του ΤΕΓ γίνονται ιδιαίτερα μαθήματα και από τον Μάϊο του 2019 ξεκινησαν καλοκαιρινά τμήματα.

Οικογενειακό Τμήμα

 Ένα πρότυπο ταχύρυθμο τμήμα που απευθύνεται σε δίγλωσσες οικογένειες. Η Ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε γονείς και παιδιά. Εμπνευστής του προγράμματος είναι η κα Στέλλα Ξενοπούλου ενώ διδάσκεται από την ίδια και τους κο Πάντυ Σάμμον και κα Ελισάβετ Λεουτσάκου.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ένα νέο πρόγραμμα που φιλοδοξεί να διδάξει Ελληνικά σε παιδιά και ενήλικες μαθητές που αδυνατούν να προσέλθουν σε αίθουσες διδασκαλίας και να γεφυρώσει τις αποστάσεις. Ο μαθητής παρακολουθεί ζωντανά το μαθημα και δίδονται εργασίες καθώς συμμετέχει σε μια εικονική τάξη μία – δύο ώρες την εβδομάδα.

Εξετάσεις Ελληνομάθειας (ΚΕΓ)

Το πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας ( Ελληνομάθειας ) είναι τίτλος γλωσσομάθειας το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία προς τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

Ο στόχος των μαθητών για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αποτελεί θαυμάσια παιδαγωγική ευκαιρία για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην ελληνική γλώσσα, για τη χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία και την αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

Για την κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις χρησιμοποιούνται τα βιβλία της σειράς «ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ». Ειδικότερα κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και την εξέταση της Ελληνομάθειας:

 • Οι μαθητές αποκομίζουν βιώματα επιτυχίας, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους για την κατοχή της ελληνικής γλώσσας και σταδιακά εξοικειώνονται με τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού.
 • Οι γονείς ενημερώνονται αντικειμενικά για τα εκάστοτε αποτελέσματα της αξιολόγησης των παιδιών τους στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη γλώσσα.
 • Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν απτά τις επιμέρους δεξιότητες των μαθητών τους και την πρόοδό τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν μελετημένες διδακτικές αποφάσεις για την ανατροφοδότηση της μάθησης.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας απευθύνεται προς όλους: σε αλλογενείς και ομογενείς, σε Ελλαδίτες και Ελληνοκυπρίους, σε ενήλικες και νέους. Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας χρειάζεται:

 • για την αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των γνώσεων στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη
 • δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του για επαγγελματικούς σκοπούς
 • αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας
 • θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα για τις σπουδές
 • δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-ΦΕΚ 659Τ. Β΄).
 • όποιος/α επιθυμεί να φοιτήσει σε ελληνικό και ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να έρθει σε επαφή με το φορέα όπου επιθυμεί να σπουδάσει και να πληροφορηθεί για το επίπεδο ελληνομάθειας που απαιτείται για τον κύκλο σπουδών που θέλει να παρακολουθήσει.

για το διορισμό στο δημόσιο

 • το πιστοποιητικό Γ1 (παλαιό Δ) επιπέδου δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίο πολίτη, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδείξει την πολύ καλή γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμεί να διεκδικήσει θέση στο ελληνικό δημόσιο.
 • Επιπλέον, την ελληνομάθειά τους για διορισμό στο δημόσιο χρειάζεται να πιστοποιήσουν:

α. αλλοδαποί πολίτες των κρατών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους διορισμός επιτρέπεται μόνο στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις,

β. όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και

γ. αλλοδαποί ομογενείς.

Εκτός από τη χρησιμότητά του σε όσους επιθυμούν να εργαστούν και να σπουδάσουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχει βαρύνουσα παιδαγωγική σημασία για τους μαθητές που διαμένουν στην Ιρλανδία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι μαθαίνουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα.

Oι μαθητές των Ιρλανδικών σχολείων, μπορούν να αξιοποιήσουν τη Νέα Ελληνική Γλώσσα (Modern Greek) για να φοιτήσουν σε Ιρλανδικά πανεπιστήμια. Η συστηματική τριβή των μαθητών αυτών από μικρή ηλικία για την απόκτηση του τίτλου ελληνομάθειας θα είναι μαθησιακά ωφέλιμη αργότερα, αφού υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούν τα Modern Greek Leaving Cert.

Επιπρόσθετα, ο προαναφερόμενος τίτλος αποτελεί πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας και εκδίδεται ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, κατανεμημένες σε 6 γλωσσικά επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2.

Contact

For any further information please contact: school@helleniccommunity.ie

The school’s postal address is:
Hellenic Community of Ireland
19 Belvedere Place,
Dublin 1, Ireland

Directions 

School’s Calendar