Σχετικά με την Κοινότητά μας

Χαιρετισμός από την Πρόεδρο

Αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, φίλες και φίλοι,

Οι εκλογές της 09/12/2018 ανέδειξαν ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο(ΔΣ), με αρκετά νέα πρόσωπα. Η σύνθεση του νέου αυτού ΔΣ βρίσκεται στο τέλος του μηνύματος.

Η Ελληνική Κοινότητας της Ιρλανδίας ιδρύθηκε το 1964. Είμαστε μια κοινότητα χωρίς πολιτικές αποχρώσεις ή πρωσοπικό όφελος. Το επίσημο όνομα μας είναι  “HELLENIC COMMUNITY OF IRELAND” και είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Οι κύριοι στόχοι μας είναι :

1. Η διατήρηση της Ελληνικής και Κυπριακής μας ταυτότητας και ιδίως της Ελληνικής Γλώσσας και η ενσωμάτωσή της στην Ιρλανδική Κοινωνία μέσω του Ελληνικόυ Σχολείου του Δουβλίνου και σε άλλες πόλεις στην Ιρλανδία.

2.  Να ενθαρύνουμε κάθε κοινωνιο – οικονομική δραστηριοτητα καθώς και πολιτισμική μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου και Ιρλανδίας. Επίσης την ενδυνάμωση επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών αυτών.

3. Να υποστηρίξουμε & ενθαρύνουμε τα μέλη μας για την ενσωμάτωσή τους στην Ιρλανδική Κοινωνία

4. Να δημιουργήσουμε & διατηρήσουμε σχέσεις με άλλες κοινότητες του εξωτερικού.

5. Την προώθυση της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ των μελών μας.

Η πρόεδρος
Στέλλα Ξενοπούλου

Διοικητικό Συμβούλιο

Click here to download the new Articles of Association in pdf .