Κοινωνική Ασφάλιση

Το Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας είναι υπεύθυνο για την κοινωνική ασφάλιση στην Ιρλανδία. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν μια παρακράτηση που ονομάζεται Pay Related Social Insurance (PRSI), αυτό παρακρατείται από τον εργοδότη και προωθείται αμέσως στο Τμήμα. Το ποσό του PRSI που πληρώνετε θα εξαρτηθεί από τα κέρδη σας και την Τάξη που είστε ασφαλισμένοι. Στην Ιρλανδία υπάρχουν 11 διαφορετικές  Τάξεις Κοινωνικής Ασφάλισης . Π.χ. για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην Τάξη Α, το ποσό που πληρώνουν είναι ως εξής:

  • Εάν κερδίζουν λιγότερα από € 352 μικτά ανά εβδομάδα, δεν θα πληρώσουν καθόλου Κοινωνική Ασφάλιση. Ο εργοδότης σας πληρώνει την Κοινωνικής Ασφάλιση για λογαριασμό σας. Ο εργοδότης σας θα καταβάλλει εισφορά 4,25% επί των χρημάτων που κερδίσατε (αυτό ήταν 8,5% μέχρι την 1η Ιουλίου 2011 και θα αποκατασταθεί στο 8,5% το 2014)
  • Αν κερδίσετε μεταξύ € 352 και € 356 την εβδομάδα, τα πρώτα € 127 από τα χρήματα που κερδίσατε θα αγνοηθούν και θα πληρώσετε 4% για οτιδήποτε πάνω από αυτό το ποσό. Ο εργοδότης σας θα πληρώσει 4,25% επί των χρημάτων που κερδίσατε μέχρι τα € 356 (αυτό ήταν 8,5% μέχρι την 1η Ιουλίου 2011 και θα αποκατασταθεί στο 8,5% το 2014)
  • Αν κερδίσετε περισσότερα από € 356 την εβδομάδα τα πρώτα € 127 από τα χρήματα που κερδίσατε θα αγνοηθούν και θα πληρώσετε 4% για οτιδήποτε πάνω από αυτό το ποσό. Ο εργοδότης σας θα πληρώσει 10,75% επί των εβδομαδιαίων αποδοχών σας.

Για τα άτομα που είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με άλλες τάξεις, το ποσό του PRSI που πληρώνουν θα ποικίλλει.

Όλα τα άτομα με ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα πάνω από € 10.036 είναι υποχρεωμένα  να καταβάλουν την Καθολική Κοινωνική Επιβάρυνση (2%, 4% ή 7%).

Παρακαλώ σημειώστε:

Οι παραπάνω αριθμοί ήταν σωστοί τον χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, υπόκεινται σε αλλαγές. Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες συνδεθείτε στο www.welfare.ie    

Κοινωνική Πρόνοια

Όλοι οι αιτούντες για Βοήθημα Κοινωνικής Προνοίας (πληρωμές κατόπιν ελέγχου των οικονομικών πόρων) από την Ιρλανδική Κυβέρνηση, θα πρέπει να πληρούν μια Προϋπόθεση Τακτικής Κατοίκισης, πρόσθετα στις λοιπές συνθήκες που απαιτούνται. Γενικά, ένας αιτών που κατοικεί στην Ιρλανδία για 2 χρόνια ή περισσότερα, εργάζεται εδώ και έχει αποφασίσει να μείνει στην Ιρλανδία μόνιμα, θα πληροί την Προϋπόθεση Τακτικής Κατοίκισης. Για πλήρεις πληροφορίες, μεταβείτε στην ιστοσελίδα: www.welfare.ie  

Μεταφορά Επιδόματος Ανεργίας

Τα άτομα που λαμβάνουν το Επίδομα Ανεργίας στην δική τους χώρα (μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στην Ελβετία) έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν αυτό το Επίδομα Ανεργίας (αν δικαιούνται να το λαβαίνουν) από αυτήν την χώρα στην Ιρλανδία για μια περίοδο τριών μηνών. Η μεταφορά του Ταμείου Ανεργίας οργανώνεται από την Κοινωνική Προστασία ή Γραφείο Εργασίας στην χώρα προέλευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωζώνης και το Ιρλανδικό Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας.

Αυτό όμως δεν το έχω δει να συμβαίνει οπότε θέλει επιβεβαίωση και ψάξιμο άν γίνεται.